NAUTICA

Eliminació de productes anteriors ceres o silicones, rentat de superfícies amb aigua sabonosa reparació de danys superficials mitjançant aplicació de massilla i fregat amb el propòsit d'aconseguir una superfície homogènia i sense desperfectes. Certificar que les capes d'imprimació originals estiguin ben adherides i polides perquè quedin llises i sense marques d'brotxa i altres defectes. Tractament de prevenció de l'osmosi Imprimació i segellat obra viva o carena i aplicació de pintura nàutica de capes de fons i acabat. Imprimació i segellat obra morta (superfícies sobre la línia de flotació). Pintura nàutica Obra morta, aplicació de capes de fons i acabat.