PINTURES DE CORATIVA

Garantia de qualitat i serveis en pintures de corativas, Col·locació de paper decoratiu i vinílics, Lacats i envernissats amb pistola, Aplicació de pintures plàstiques amb airless, Tractaments anti cabonatació, Tematitzacions, Tractaments de protecció per a fusta, Estucats, Poyectat massilles, Esmaltats Comptem amb maquinària de punta el que permet execucions en breu termini de temps.